Scroll Top

Privacy statement

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is Eurosprinter B.V., hierna te noemen Eurosprinter, verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfsgegevens die via deze website worden verzameld. Deze wet helpt de privacy van gebruikers te beschermen en geldt ook voor andere gegevens die via internet worden verzameld. Onder bedrijfsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een bedrijf, bijvoorbeeld een handelsnaam, een adres of een e-mailadres. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van deze gegevens.

Eurosprinter registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. De bedrijfsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden en organisaties voor commerciële doeleinden. Bij een bezoek aan onze site worden daarbij kleine eenvoudige bestanden (‘cookies’) meegestuurd, die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen.

Tevens kunnen wij ‘tracking cookies’ op uw computer plaatsen. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze site en het gebruik van onze diensten zoals portals. Met deze gegevens kan Eurosprinter de website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. Ook maakt onze website gebruik van externe bronnen zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Deze website maakt eveneens gebruik van cookies. Wij hebben geen invloed op de manier waarop zij hier mee omgaan.

Als u geen gebruik wil maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed werken. U kunt bijvoorbeeld niet meer inloggen op een afgeschermd gedeelte. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Gebruik hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in bedrijfsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Door onze website te bezoeken stemt u toe met ons privacy beleid.

Eurosprinter behoudt zich het recht voor om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt indien dit van enig belang is voor uw onderneming.