Scroll Top

Koel transport GDP

Koel Transport, als het echt cool moet!

Voornamelijk gaat het om tijd, maar voor het vervoer van bijvoorbeeld geneesmiddelen speelt de juiste temperatuur de belangrijkste rol.

Diverse voertuigen hebben wij uitgerust met een koelsysteem welke gereguleerd en gecontroleerd kan worden vanuit de cabine. De chauffeur heeft gedurende het transport zicht op de temperatuur, indien nodig wordt deze aangepast. Onze systemen hebben een bereik van -20 tot +20 graden.

Uiteraard wordt de temperatuur geregistreerd gedurende het transport. Standaard wordt na aflevering een registratieoverzicht van de temperatuur toegestuurd. Ook is het mogelijk om het temperatuur bereik tijdens transport door u als klant real time te monitoren via de inlog van Dyzle in ons klanten portaal.

Onze koelsystemen zijn uitgerust met temperatuurregistratie van Dyzle, de marktleider in temperatuur registratie. De koelunits en bijbehorende registratiesystemen worden jaarlijks gekalibreerd en gevalideerd en voldoen aan de richtlijnen van GDP.

GDP ?

GDP refereert naar Good Distribution Practice en verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van humane medicatie. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

GDP Compliance

EuroSprinter heeft zich volledig toegelegd aan de normen volgens de GDP richtlijnen en is daardoor de aangewezen partner in de distributie keten.
EuroSprinter is compliant aan de GDP normen zoals:

  • Koelunits worden jaarlijks gekalibreerd en gevalideerd
  • 24/7 Temperatuurregistratie met real time monitoring
  • Planning en chauffeurs zijn GDP opgeleid
  • Volledige schoonmaakregistratie

Bel nu onze 24/7 Hotline op 0900-1875